Veilig en milieuvriendelijk naar school

Hoe start ik een pool?

Stap 1: Informeer 

 • Informeer ouders, grootouders en leerkrachten in de school over fiets-, voet- en carpoolen. 
 • Informeer de ouders over de opzet via een informatiefolder of een informatieavond, een artikel in de schoolkrant of op de schoolwebsite. 

Stap 2: Interesse

 • Ga na of er interesse is voor poolen in je school.
 • Deel vraag- en aanbodformulieren uit onder de leerlingen en maak een lijst van geïnteresseerde poolers en begeleiders.
 • Zoek geïnteresseerde ouders, leerkrachten, directie die samen een poolwerkgroep willen vormen en het project in de school vorm willen geven.

Stap 3: Plannen

 • Hoeveel begeleiders en kinderen heb je? 
 • Wie kan wanneer begeleiden? 
 • Welke routes zijn mogelijk? 
 • Hoeveel groepjes kan je opstarten? 

Stap 4: Afspraken

Begeleiders, ouders en kinderen maken op voorhand duidelijke afspraken

Voorbeelden: 

 • Wie maakt deel uit van de poolgroep?
 • Wie stapt/fietst vooraan en wie achteraan??
 • Wordt er voor fluohesjes gezorgd?
 • Wat als de begeleider ziek is of onverwachts moet afhaken?

Bespreek de afspraken met alle betrokkenen en spreek af wat de gevolgen zijn indien iemand zich niet aan de afspraken houdt.

Stap 5: Start!

Is je verzekering in orde? Is al het nodige materiaal beschikbaar? Zijn de routes verkend?

Ga dan officieel van start.

Stap 6: Opvolging en sensibilisatie

 • Zorg een of twee keer per jaar voor een overleg waar begeleiders knelpunten, vragen en weetjes kunnen bespreken en waar ze ervaringen kunnen uitwisselen. 
 • Tracht regelmatig nieuwe mensen te stimuleren om mee te doen. 
 • Zet de begeleiders af en toe in de bloemetjes.