Veilig en milieuvriendelijk naar school

Fietspoolen in Holsbeek

Start

Tijdens het schooljaar 2003-2004 werd in onze school (Vrije basisschool in Holsbeek) een nieuwe fietsenstalling gebouwd. De ouderraad heeft de financiering (gedeeltelijk) en de realisatie (volledig) op zich genomen. De inhuldiging van die fietsenstalling was de start van een sensibiliseringscampagne voor het gebruik van de fiets.

Initiatiefnemer

Binnen de ouderraad kwam een werkgroep die de oprichting van de fietspooling als uiteindelijk doel had. Heel belangrijk was dat één ouder het overzicht over de werking had. Zij was telkens het aanspreekpunt, verzamelde alle gegevens en nam, na overleg uiteraard, de beslissingen.

Werkwijze

Bij aanvang van het schooljaar 2003-2004 werd een enquête georganiseerd. Met die enquête werd nagegaan in hoeverre er nood was aan en interesse was in fietspoolen en of er ouders bereid waren om als begeleider mee te werken.

Uit de resultaten bleek dat het initiatief positief onthaald werd. Ook bleek dat er vanuit drie punten in onze gemeente kon gestart worden.

Er werd met de medewerking van Langzaam Verkeer (nu Mobiel 21) een infoavond georganiseerd voor de ouders. Ook hun campagne om met de fiets naar school te komen, kende een overweldigend succes.

Uiteindelijk zijn we van start gegaan na de paasvakantie 2004 en enkel op woensdag, donderdag en vrijdag. Het aantal deelnemende kinderen schommelde rond twintig.

Van de gemeente kregen we fluovestjes en fietshelmen en de kinderen waren verplicht die te dragen. De politie heeft de eerste weken een oogje in het zeil gehouden en ons op alternatieve routes gewezen om de veiligheid te verhogen.

Doel

We zien op dit moment dat meer en meer kinderen, onafhankelijk van de fietspooling, met de fiets naar school komen. Blijkbaar heeft het zien van een lange rij fietspoolende kinderen de ouders aan het denken gezet en zien ze nu in dat met de fiets naar school komen niet zo gevaarlijk is als ze eerst dachten.

Tips

 

  • Bij aanvang is het noodzakelijk duidelijke, concrete afspraken te maken.
  • Eén persoon per fietsgroep wordt ook aangeduid als verantwoordelijke.
  • Evaluatie en bijsturing na enkele weken zijn nodig.

 

Contact

Vrije basisschool Holsbeek Plein

Tel. 016 44 90 43