Veilig en milieuvriendelijk naar school

FAQ


We raden aan om maximum zeven kinderen per begeleider te laten fietspoolen.

We raden aan om maximum twaalf kinderen per één of twee begeleider(s) te laten voetpoolen. 

De kinderen zijn al verzekerd via de schoolverzekering. Voor de begeleiders kan de school een bijkomende clausule in de schoolverzekering laten opnemen. Meer concrete info vind je in onze brochure Poolen. Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen. Veilig en milieuvriendelijk naar school.

Het dragen van een fietshelm is niet verplicht. We bevelen aan om kinderen en begeleiders die fietspoolen altijd een helm en een reflecterend hesje te laten dragen. Dat bevordert de zichtbaarheid van de groep en dus ook de veiligheid. Bovendien beschermt een fietshelm ook bij een valpartij.

Meld de knelpunten zo snel mogelijk aan de bevoegde instantie in de gemeente. Vraag aan de lokale politie om samen de veiligste route uit te stippelen en fiets of stap samen met een agent de route eens af. Hij/zij kan uitleg en tips geven bij gevaarlijke punten.

Dat is geen vereiste of voorwaarde om een groep te kunnen begeleiden, maar het is uiteraard wel een voordeel.

Informeer eerst of er geïnteresseerden zijn en begin bij ouders die dicht bij de school wonen, die deeltijds werken of die hun kinderen al per fiets of te voet naar school begeleiden. De kans dat je daartussen een mogelijke begeleider vindt, is groter.

De groep moet zo samengesteld zijn dat je op een vlotte manier naar school kan gaan. Bij fietspoolen is het belangrijk dat de kinderen voldoende fietsvaardig zijn om op de openbare weg en in groep te fietsen. Soms kan dat al op heel jonge leeftijd, soms niet. Dat hangt af van hoe vaak de fietsertjes in kwestie fietsen en dus hun vaardigheden kunnen aanscherpen. Bij voetpoolen is het belangrijk dat de kinderen de afstand tot school gemakkelijk te voet kunnen afleggen. 

Zoek uit waar precies het probleem ligt:

Veiligheid?

Vraag info/ondersteuning bij de lokale politie. 

Beschikbaarheid?

Men hoeft niet elke dag zowel ’s morgens als ’s avonds te poolen. Ieder moment dat het kan, is mooi meegenomen. Dat kan ook slechts één keer per week het geval zijn, bijvoorbeeld op woensdagmiddag.

Verantwoordelijkheid?

De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kinderen die ze begeleiden. Maak daarom op voorhand duidelijke afspraken en hou je er aan. Zorg dat de begeleiders verzekerd zijn en dat je op voorhand hebt besproken wat je best doet als er toch iets gebeurt (valpartij, ongeval, kapotte fiets). Zo voelen de begeleiders zich al een stuk zekerder. 

Engagement?

Je eigen kind moet je toch ook elke dag 's morgens brengen en 's avonds halen? Als je poolt volgens een beurtrol, dan ben je op bepaalde momenten vrij en wordt je kind toch veilig naar school/huis begeleid.

Best mogelijk. We vullen de vragen aan naarmate ze ons herhaaldelijk gesteld worden. Zit je toch met een vraag waarop de website je geen antwoord kan bieden? Neem dan contact op met Mobiel 21.